Home

Augusta Verburg, organisatieadviseur en schrijver
Welkom op mijn site!

Mijn twee grote passies in mijn leven zijn, zoals zich al laat raden, schrijven en de mens zelf: wat bezielt hem, drijft hem, doet hem in dezelfde rondjes lopen? In mijn leven heb ik vele wegen naar Rome bewandeld en nu meen ik er een paar goed te kennen. Dat maakt dat werk niet iets is wat ik heb, maar wat ik ben.

Behalve geluk heeft dit me veel gebracht. Zo resulteerde mijn passie voor het schrijven in titels als Flaporen, De familie Kissebis, (leeftijd tot 10 jaar), Als ik jou was, Verminkt, (tot 18 jaar), Ik word oma en Oma! (tot 100 jaar), terwijl mijn fascinatie voor de mens en zijn beweegredenen mij uiteindelijk tot organisatieadviseur heeft gemaakt. Persoonlijke ontwikkeling vormt immers de basis voor transformatieprocessen in cultuur en bedrijfsfilosofie. De implementatie van bedrijfsstrategieën mislukt voor meer dan 70% op de cultuur binnen de organisatie, en gebrek aan goed leiderschap komt op de tweede plaats. Daarom beginnen we een transitie niet met ingrijpen in middelen en methoden en een structuurinterventie, maar met inzicht in de projecties van de mens en het meten van zijn percepties. Dat is mijn specialiteit en daarover gaat mijn volgende boek: Wat wordt het: lijden of leiden?

Grote organisaties zoals banken, gemeenten, ministeries, woningcorporaties en bedrijven die vaak te lijden hebben onder een teveel aan regels, en de miscommunicatie die hiervan het gevolg is, behoren tot mijn relaties. Daarbij werk ik veelal samen met Jan Westerbrink, ooit door de Volkskrant de Zenmeester van de bedrijfscultuur genoemd.

De gemene deler tussen het schrijven van fictie en mijn werk als organisatieadviseur, is mijn vermogen om me in te leven in, en mijn liefde voor de mens.

Telefoon secretariaat: 072 58 967 43