Masterclass

 

Organisatietransformatie op cultuur, filosofie en persoonlijke ontwikkeling

 Mensen die goed in hun vel zitten stralen dat uit, kunnen meer verantwoordelijkheden aan, hebben zelfvertrouwen, hebben minder moeite met complexe besluitvormingsprocessen en gaan beter om met spanningen, communiceren beter, werken beter samen met collega’s, weten goed om te gaan met relatie thuis/ werk, en behouden hun eigen integriteit terwijl ze het evenwicht zoeken tussen tegenstrijdige belangen.

 Inzicht in wie we zijn, waarom we met een grote boog om de oplossing heenlopen, of waarom we tegen beter weten in toch net die stap niet zetten, kan voorkomen dat de zoveelste poging om wezenlijk iets veranderen aan een niet wenselijke situatie, faalt.

Ruim 70% van alle transformatieprocessen strandt op cultuur, 65% op leiderschap en ruim 60% op het leervermogen binnen de organisatie. Veel is daarbij terug te voeren op de vergissing die bij veel leidinggevenden leeft dat begrijpen welke slag ze moeten maken hetzelfde is als het ook daadwerkelijk doen (zie artikel Janka Stoker). Daarom ligt persoonlijke ontwikkeling aan de nieuwe cultuur ten grondslag.

Dat het niet per se nodig is om alle werknemers aan individuele sessies te onderwerpen, hebben de masterclasses die ik geef, bewezen. Belangrijk is inzicht te krijgen in ons projectiemechanisme dat tot veel misverstanden kan leiden, en het besef dat we de wereld – en dus de organisatie/ de directie/ de cultuur van het bedrijf – verschillend percipiëren. Een uitgebreide perceptiemeting laat zien op welke dimensies de belevingen het meest uiteenlopen. Die verschillen zullen eerst onder de loep moeten worden genomen omdat het transformatieproces binnen een reactieve cultuur een totaal andere benadering vraagt dan een responsieve of proactieve cultuur.

Oogst

De masterclass geeft inzicht in de samenhang van drie processen: persoonlijke ontwikkeling, structuur en leiderschap. Een organisatie met medewerkers die, zoals hierboven beschreven, goed in hun vel zitten, kan alleen tot stand komen als men doordrongen van die samenhang. Want waar autocratisch leiderschap het prima doet in een pioniersfase met een clubje mensen dat zich graag laten meenemen, daar loopt de autocraat al snel vast als de organisatie zich uitbreidt en de medewerkers meer zeggenschap willen hebben. En is een federatieve samenwerking alleen mogelijk als er sprake is van een participatieve leiderschapsvorm met medewerkers die zich hardop durven uitspreken.

Nogmaals: dit alleen begrijpen is niet genoeg. Het (zelf)vertrouwen en de wil om het ook samen aan te kunnen, is een eerste voorwaarde.

 Verander een bedrijf, maar begin bij de leider – artikel Janka Stoker