Masterclass

Organisatietransformatie op cultuur, filosofie en persoonlijke ontwikkeling

Mensen die goed in hun vel zitten stralen dat uit, kunnen meer verantwoordelijkheden aan, hebben zelfvertrouwen, hebben minder moeite met complexe besluitvormingsprocessen en gaan beter om met spanningen, communiceren beter, werken beter samen met collega’s, weten goed om te gaan met relatie thuis/ werk, en behouden hun eigen integriteit terwijl ze het evenwicht zoeken tussen tegenstrijdige belangen.

Ruim 70% van alle transformatieprocessen strandt op cultuur, 65% op leiderschap en ruim 60% op het leervermogen binnen de organisatie. Veel is daarbij terug te voeren op de vergissing dat begrijpen welke slag je moet maken hetzelfde is als het ook daadwerkelijk doen. Persoonlijke ontwikkeling ligt daarom aan de nieuwe cultuur ten grondslag.

Inzicht in ons projectiemechanisme en een beeld van de verschillende percepties binnen het team zijn daarbij minimaal nodig. Die percepties zullen eerst onder de loep genomen moeten worden voordat het verandertraject wordt ingezet. Dit omdat een reactieve cultuur om een totaal andere benadering vraagt dan een responsieve of proactieve cultuur.

Oogst

Inzicht in de samenhang van drie processen: persoonlijke ontwikkeling, structuur en leiderschap. Een organisatie met medewerkers die goed in hun vel zitten, kan alleen tot stand komen als men is doordrongen van die samenhang. Want waar autocratisch leiderschap het prima doet in een pioniersfase met een clubje mensen dat zich graag laat meenemen, daar loopt deze vorm van leidinggeven al snel vast als de organisatie zich uitbreidt en de medewerkers meer zeggenschap willen hebben. En is een federatieve samenwerking alleen mogelijk als er sprake is van een participatieve leiderschapsvorm met medewerkers die zich hardop durven uitspreken.

Nogmaals: dit alleen begrijpen is niet genoeg. Het (zelf)vertrouwen en de wil om het ook samen aan te kunnen, is een eerste voorwaarde.

Augusta is inzetbaar voor

Als je hulp zoekt omdat je steeds in dezelfde situatie terechtkomt, niet de steun krijgt die je zoekt en teleurstellingen zich blijven herhalen.

Helpt je binnen je team de harmonie en daarmee een optimale samenwerking te vinden.

Laat zien waarom veranderings-trajecten niet van de grond komen en de organisatie bij herhaling terugvalt in de oude groef.

Over het Spel dat leven heet aan de hand van de astrologische symbolen.

Voor basisschool en middelbare school. Hierin laat ze o.a. zien hoe lezen de creativiteit van de lezer activeert en televisiekijken een kwestie van consumeren is.