16 jaar

Ik wil juf worden dus ik ga naar de kweekschool zoals de pabo dan nog heet. Op zaterdag pas ik op een jongetje van vier jaar. Samen met hem kijk ik naar Oebele, een programma voor kinderen. Ik voel een intens verlangen om ook zoiets voor kinderen te verzinnen.