56 jaar

Ik stap over naar uitgeverij Pimento en schrijf deel drie van Truth and dare. Verminkt, wordt de titel. Dat is haalbaar omdat ik ’s morgens om vier uur opsta.