7 jaar

Met mijn zusje Andrea logeer ik drie maanden bij mijn tante Bets in Eindhoven. Ik ga zolang naar een andere school. Daar mag je gewoon krassen en knoeien in je schrift. Mijn eigen juf is daar later niet zo blij mee; ze denkt dat hard aan je oor trekken de manier is om dat af te leren. In het grote en al wat oudere gezin van tante Bets leer ik ook voor mezelf opkomen. Daar is mijn moeder weer niet zo blij mee: ze houdt meer van het volgzame meisje dat ze bij haar schoonzus heeft achtergelaten.