Organisatieadvies

Verbeter de wereld, begin bij jezelf

Het blijft een waarheid als een koe: veranderingsprocessen zijn alleen succesvol als het individu bereid is om inzicht te krijgen in wie hij is en wat voor effect hij heeft op zijn omgeving. Aan de transformatieslag ligt dus altijd persoonlijke ontwikkeling ten grondslag. Daar begint mijn werk als astroloog. Als mensen daar argwanend tegenaan kijken, geen probleem, met persoonlijke gesprekken komen we er ook. Het vraagt alleen wat meer tijd.

Commitment
Het grote gevaar van een veranderingsproces is dat de mensen die belast zijn met de uitvoering, zich niet kunnen vinden, of zelfs niet op de hoogte zijn, van het concept van waaruit wordt geopereerd. Je kunt er nog zoveel powerpoint-presentaties op los laten, als het concept niet wordt geadopteerd omdat men er om wat voor reden niet achter staat, dan wordt het gesaboteerd. Teambuilding sessies, hoe leuk en gezellig ook, gaan je niet redden. Je moet terug naar het concept.

Perceptie en projectie
Werken aan een gezonde teamgeest hoort er uiteraard wel bij. Een weekendje in de Ardennen levert echter alleen iets op als je elkaar echt leert kennen. Begrippen als projectie en perceptie spelen hierbij een belangrijke rol. Hoe minder zicht je hebt op jezelf, hoe meer je immers op de ander projecteert (zie tekst ‘Spel dat leven heet’). Ook blijkt de leiding vrijwel altijd een ander beeld te hebben van waar de mensen zitten. En hoe wil je je mensen van A naar B brengen als ze niet bij A zijn?

Reis
Een transformatieslag is per definitie een interessante reis die je met elkaar maakt. Het is een reis van zelfkennis, van loslaten, van ontmoeten, van delen, van hervinden van je passie, en dus je professionaliteit, van nieuwe inzichten, en van een vriendschappelijke manier van samenwerken. En dat levert veel op. Want mensen die goed in hun vel zitten stralen dat uit, kunnen meer verantwoordelijkheden aan, hebben zelfvertrouwen, hebben minder moeite met complexe besluitvormingsprocessen en gaan beter om met spanningen, communiceren beter, werken beter samen met collega’s, weten goed om te gaan met relatie thuis/ werk, en behouden hun eigen integriteit terwijl ze het evenwicht zoeken tussen tegenstrijdige belangen.

Persoonlijke ontmoeting
Over mijn ervaring, de ‘reizen’ die ik met anderen – bedrijfsleven, financiële wereld, ministeries en gemeenten – heb gemaakt, kan ik in een persoonlijk gesprek meer vertellen. Voor een afspraak kun je bellen naar Augusta Verburg: 06 53 108 209. Of naar het secretariaat KOAN Netwerk: 072 589 67 43.